Prawa autorskie

Prawa autorskie serwisu internetowego blogstar.pl

  1. Wszelkie dostępne za pośrednictwem Serwisu treści a w szczególności Relacje oraz towarzyszące im fotografie i pliki video, zwane dalej Treściami są dobrami niematerialnymi chronionymi prawem autorskim i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych a także wszelkich konwencji międzynarodowych w których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  2. Zabronione jest wykorzystanie Treści określonych w ust. 1 bez wiedzy i zgody działu Reklamy i marketingu Serwisu blogstar.pl
  3. Zgoda na wykorzystywanie Treści pochodzących z Serwisu blogstar.pl, bezwzględnie musi być udzielona na piśmie lub potwierdzona w korespondencji mailowej.
  4. Zabronione jest korzystanie z Treści określonych w ust. 1 w zakresie, który wykracza  poza dozwolony użytek na podstawie obowiązującego Regulaminu praz przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności zabrania się:
  • Kopiowania, zwielokrotniania oraz umieszczania Relacji w innych serwisach internetowych lub poza nimi, w prasie oraz programach telewizyjnych i innych platformach multimedialnych, bez podania źródła Relacji w postaci linku do Relacji oraz nazwy strony Serwisu: blogstar.pl ;
  • Zamieszczania odesłań do Serwisu powołując się na Serwis jako źródło informacji, w taki sposób aby niemożliwe lub utrudnione było znalezienie informacji w Serwisie;
  • Zwielokrotniania Relacji na wszelkich dostępnych obecnie jak i w przyszłości nośnikach oraz wprowadzania ich do obrotu powszechnego bez wiedzy i zgody Administratora;
  • Kopiowania, przerabiania szaty graficznej Relacji oraz treści Serwisu niezależnie od przyczyn lub celu dla jakiego miałyby posłużyć;

W przypadku zainteresowania publikacją Relacji lub Treści pochodzących z Serwisu niezbędny jest kontakt z serwisem, email: blogstar@blogstar.pl