Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

 

1. Organizatorem konkursu jest BlogStar.pl.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, którzy są połączeni w obrębie serwisu Facebook ze stroną BlogStar poprzez zaakceptowanie ikony Lubię to! oraz polubienie postu konkursowego.

3. Każdy z uczestników może udzielić 1 odpowiedzi na konkursowe pytanie.

4. Odpowiedzi należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną na adres konkursy@blogstar.pl.

5. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko, adres pocztowy oraz odpowiedź na pytanie konkursowe.

6. Odpowiedzi należy nadsyłać w terminie podanym w konkursowym poście. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie podanym w konkursowym poście.

7. Wyłonienia zwycięzców dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

8 Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury poprzez Funpage BlogStar – https://www.facebook.com/blogStarpl lub ogłoszeni w komentarzach pod konkursowym artykułem.

9. Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe wymienione w konkursowym poście w ilościach podanych w konkursowym poście. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

10. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

11. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close