komitet_ochrony_praw-dziecka-wieszczek-_0065

Nasz najbliższy wróg

„Nasz najbliższy wróg” to kampania mająca na celu uświadomienie problemu przemocy domowej oraz zmianę postaw społecznych wobec osób które taką przemoc...